Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va construir el Vinalab?

lunes, 11 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva129 596 x 446


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com