Actualitat Política

Diariet: S’han passat pel folro la llei de contractes

sábado, 27 noviembre de 2021 | Categorias:

Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com