Actualitat Política

Diariet: S’han passat pel folro el pacte contra el transfuguisme

sábado, 20 febrero de 2021 | Categorias:

Los comentarios están cerrados.


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com