Actualitat Política

Intervenció de Maria Dolores a la tertulia de Maestrat TV.

miércoles, 17 julio de 2019 | Categorias: Opinión, Tertulias, TV

#VinaròsPerDamuntDeTot

Maria Dolores Miralles intervé per les comissions i el ROM a la tertulia politica de Maestrat TV.

VOTEM EN CONTRA:

❌ La proposta de creació de les comissions informatives permanent, perquè no hi ha hagut principi de proporcionalitat.

❌ De l’afavoriment al transfuguisme que se li vol donar amb els mateixos drets que pot tindre la nostra portaveu o d’un altre partit.


 #PviVinaròs #PartitDeVinaròsIndependent

Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com