Actualitat Política

Proposem una nova platja per a mascotes més a prop de la nostra ciutat

miércoles, 22 mayo de 2019 | Categorias: Actuaciones, Campaña, Videos

✍️SEXTA PROPOSTA
#AraMariaDolores #AraAlcaldessa
Proposem una nova platja per a mascotes més a prop de la nostra ciutat

Des del Partit de Vinaròs Independent, els animals també són una prioritat, i és per això que proposem una platja per a les nostres mascotes més a prop del poble, creiem que estan ben situades les dues que hi ha actualment, una a sol de riu i la una altra en aigua oliva, però queden molt lluny del centre de la ciutat.

➡️Que proposem?
?Adaptar un tros de platja prop de la nostra ciutat perquè tots els ciutadans puguem anar amb les nostres mascotes a gaudir de l’estiu.

?De tu només depèn de que aquesta platja es faci realitat

??‍⚖️?? ?????? ?? ?? ????, ??? ?? ????? ???????, ?? ??????? ?????????? ?? ?????ò?

?Ens acompanyes a aixecar #Vinaròs?
#VotaMariaDolores #VotaPVI #AixequemVinaròs

#PviVinaròs #PartitDeVinaròsIndependent #TenimMoltaDir #26DeMaig#FemPoble #ProjecteDeCiutat #VinaròsÉsCapital

– –

?(Castellano)
✍️SEXTA PROPUESTA
#AraMariaDolores #AraAlcaldessa
Proponemos una nueva playa para mascotas más cerca de nuestra ciudad

Desde el Partido de Vinaròs independiente, los animales también son una prioridad, y es por ello que proponemos una playa para nuestras mascotas más cerca del pueblo, creemos que están bien situadas las dos que hay actualmente, una en sol de río y la otra en aigua oliva, pero quedan muy lejos del centro de la ciudad.

➡️Que proponemos?
?Adaptar un trozo de playa cerca de nuestra ciudad para que todos los ciudadanos podamos ir con nuestras mascotas a disfrutar del verano.

?De ti sólo depende de que esta playa se haga realidad.

?Nos acompañas a levantar #Vinaròs?

??‍⚖️?? ??ó???? 26 ?? ????, ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ????????? ?? ?????ò?


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com