Actualitat Política

Maria Dolores segueix complint, aquest mes ha donat el 25% del seu sou a ACEMIFES

domingo, 6 enero de 2019 | Categorias: Actuaciones, Campaña, Noticias, Partido, Programa

#VinaròsPerDamuntDeTot
No és per ser el dia de reis, la nostra regidora Maria Dolores Miralles Mir, compleix des del primer dia amb una de les promeses del 2015, donar el 25% del seu sou a ONGs, i ho seguirà fent fins a final de legislatura.

✅Aquest mes de desembre la donació ha fet cap a l’associació ACEMIFES per a la compra de material.

✅Complim amb tú, complim amb Vinaròs.

#Vinaròs #PromesesComplides #TenimMoltaDir #PviVinaròs#PartitDeVinaròsIndependent #ProjecteDeCiutat


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com