Actualitat Política

Sabies que governant el PVI vam cedir a la Generalitat els terrenys per a construir el col•legi Jaume Primer?

domingo, 10 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva60 596 x 446

 

Després d’haver rebutjat un primer terreny ofert a la Conselleria per no ser prou quadrat van admetre el solar del camp de les Capsades que ja estava qualificat com a escolar, per al final rebutjar-lo també per a portar el col·legi al antic camp del Cervol  només per endarrerir la construcció i tindre un pretexte.


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com