Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va gestionar i començar la construcció del centre de dia de la residencia de la 3ra edat?

jueves, 7 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones

Diapositiva125 596 x 446
Sabies també que el PP l’ha privatitzar per els propers 50 anys?


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com