Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va construir la nova canonada per baixar l’aigua al poble?

jueves, 14 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva116 595 x 446

I des de llavors ja no hi han avaries, talls ni pressió baixa.


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com