Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va construir el pas soterrat del passeig marítim?

lunes, 11 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva134 596 x 446

El motiu era perquè no volíem circulació de vehicles per dalt junt als vianants. Poc ens va durar la joia. Avui malgrat les càmeres passa tothom.


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com