Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va construir el parc de la Foret?

viernes, 22 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva46 595 x 446


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com