Actualitat Política

Sabies que governant el PVI es va aprovar l’agenda 21 de Vinaròs?

martes, 19 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones, Campaña

Diapositiva148 595 x 446

 

Son les normes per a la protecció mediambientals a Vinaròs.


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com