Actualitat Política

Sabies que governant el PVI a l’ermita es va construir l’estació de bombes i de tractament de l’aigua potable del nou pou?

jueves, 7 mayo de 2015 | Categorias: Actuaciones

Diapositiva115 595 x 446

I que a la vegada es va instal·lar una xarxa de canonades contra incendis per protegir contra el foc el principal entorn natural que tenim?

Sabeu també que en la present legislatura aquestes instal·lacions han estat privatitzades pel govern del PP?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com