Actualitat Política

El PVI junto con los partidos de la oposición comprometido a hacer cambiar las condiciones de la zona azul y de los parkings cuando vuelva al gobierno

sábado, 7 septiembre de 2013 | Categorias: Sin categoría

Tras que el «Partido Perfecto» (PP) en Pleno de Agosto tumbara la moción conjunta de todos los partidos de la oposición para que las tarifas volvieran a ser las mismas de antes y la media hora de los aparcamientos volviera a ser gratuita, la totalidad de los partidos restantes incluidos los que no tienen representación en el Ayuntamiento firmamos el acuerdo por el que nos comprometemos a modificar las condiciones tan pronto como volvamos a gobernar en Vinaròs. Un acto que puso de manifiesto la absoluta soledad del PP por su completa intransigencia asentada en la mayoría absoluta.

Video de Diari del Maestrat

ACORD DE REGULACIÓ DE LES ZONES D’ESTACIONAMENT I CONTROL DE TRÀNSIT A LA CIUTAT DE VINARÒS

En considerar que amb l’actual model d’explotació dels serveis d’aparcament i regulació del trànsit del passeig imposat pel govern del Partit Popular, no s’ha valorat l’opinió dels professionals afectats, ni la dels veïns, ni de les associacions locals, ni la de la resta de partits polítics de Vinaròs, i que tampoc s’han considerat els principis d’equivalència (tendir a cobrir el cost del servei) i de capacitat econòmica, que són els que defineixen el concepte de taxa municipal, ja que és indiscutible que tota empresa privada té un fi lucratiu evident, ELS SOTASIGNATS, per mitjà del present document,

ENS COMPROMETEM I ACORDEM

1. Iniciar l´estudi per a resoldre consensuadament amb l’empresa adjudicatària, el contracte de concessió del servei d’estacionament zona blava en el municipi de Vinaròs.

2. Iniciar l´estudi per a resoldre consensuadament amb l’empresa adjudicatària, el contracte de serveis de tramitació, gestió i cobrament de sancions de trànsit en l’àmbit del passeig marítim.

3. Iniciar l´estudi per a establir un model de gestió de la zona blava i dels pàrquings soterrats, controlat per la Policia Local i consensuat entre totes les parts afectades i interessades, en el cas de poder resoldre el contracte amb l´empresa adjudicatària.

4. Tenir en compte a l’hora de definir la nova regulació l’interès general, així com la necessitat d’atendre els interessos professionals de cada àmbit (econòmic, serveis, comerços, restauració, etc.), de la mateixa manera que la racionalitat en la presa de decisions.

5. Reinstaurar la gratuïtat de la primera mitja hora d’aparcament als pàrquings soterrats, reduir les places de la zona de pagament i establir la igualtat en les tarifes per a tots els mesos, per a no discriminar els residents durant tot l’any al nostre poble.

6. Incloure aquestes propostes en el nostre programa electoral de la legislatura vinent.

Document acordat i signat a Vinaròs a 29 d’agost de 2013


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com