Actualitat Política

Entrevista a Mª Dolores Miralles al Crònica d’Abril

martes, 3 abril de 2012 | Categorias: Prensa

«ES MOMENT DE SER CONSCIENTS QUE EL QUE ES RECAUDA NO SON DINERS DELS POLITICS DE TORN, SINÓ DE LA GENT DEL POBLE, PER TANT NO ES PODEN FER ABUSOS.»

MARIOLA NOS MATEU

1. María Dolores, en primer lloc, faci’ns una valoració de la gestió de l’actual equip de govern a grosso modo.
La valoració no pot ser possitlva, en quan no s’ha donat continuación a cap dels projectes que I’anterior equip de govern havia engegat, i que pensem que son molt necessaris per a la nostra ciutat. A dia d’avui, ja son tres els  edificis acabats dels plans ZP, o amb financiació al 0% aconseguits per I’anterior equip de govern, totalment improductius. Un és el Centre del Pou de Mangrano, que el PP te abandonat, sense prendre inciatives per fer-lo caminar i que doni ocupació a discapacitats el mes aviat possible. Un altre, es el Centre de Coneixement, amb unes magnifiques instal.lacions I equipament, per a suport tecnològic a les nostres empreses I com a germen d’emprendedors. L’últim ha esta el Centre de Dia, la futura residencia d’avis, ja acabat, amb tots els serveis però de moment, romandrà tancat fins que I’actual equip de govern «trobi» la fórmula que el pose en marxa i done el servei que tanta falta ens fa Penso que la crisi dona molta manega ampla a l’actuat equip de govern, on escudar-se per justificar els seus incompliments, la seua inoperància per posar en servei to allò per que nosaltres ens va batre a mort en l’ultima legislatura.
2- Un no rotund a uns pressupostos que han ratllat de poc imaginatius i si ambició. Segons el Partit Popular es recollien algunes de les seves propostes. Ens ho aclareix?
Els primers pressupostos elaborats pel nou equip de govern ens han decebut perquè crec que han estat un pressupostos elaborats de cara a la galería, són un esquelet estructural de l’exercici anterior, i no s’ha apostat per unes polítiques més que per unes altres, unes pugen un poc, altres baixen, altres estan mes detallades, altres menys, sobre tot les que fan referència a gasto corrent (enllumenament, festes, manteniment de vies públiques, despeses de personal…), amb la qual cosa entenc que al menys que es paralitze gran part de l’activitat municipal, es veuran obligats a fer modificacions pressupostaries durant aquest nou any, fet que el Sr. Molinos sempre ha criticat a l’anterior equip de govern i que es tindran que fer SI o SI en la present legislatura.  En aquest nou pressupost, el primer del PP (després de 8 anys), es consolida la pressió fiscal, sobre la ciutadana la recuperació de la taxa d’escombreries a les viviendes i l’augment dels sous dels càrrecs públics (una pujada del 24%), que al cap de quatre anys suposarà una despesa de 180.000 euros per al poble de Vinaròs. En definitiva, penso que aquests pressupostos no s’acoplen al temps de crisis actual, perquè s’han retallat partides de gasto que poden ser molt decisives per al present I futur de la nostra ciutat. I de les propostes que varem aportar, com la recuperació del IBI, revisió i aplicació de taxes a grans empreses en la nostra ciutat (Telefonia, Gas revisions ITV, etc), de moment no n’han portat cap a terme.
3. Des de l’actual equip de govern se’ls culpa a vostès, al costat del PSOE, de l’endeutament del consistori i de la mala gestió realitzada en els diferents fronts judicials contra l’ajuntament. Vostès apel·len a les conseqüències del PGOU del 2001. Entre tots la van matar i ella sola es va morir?
Vull delxar clar que l’aprovació delPGOU del 2001 va ser aprovat pel PP en l’etapa del Sr. Moliner i els 9 milions euros a pagar per ara en indemnitzacions són l’origen de tots els conflictes que la Justícia , amb la seua lentitud, esta sentenciant ara.  Però clar, per a ells, la culpa «es tota nostra», quan les sentencies contra per problemes urbanístics, han esta heretades per les anteriors corporacions del PP, legislatura 1996-2003.
4. Acusen a l’actual equip de govern de despeses desmesurades en època de crisi. Ells parlen de racionalitat: no grans projectes paro si cuidar els petits detalls.
Si cuidar els petits detalls, es gastar diners canviant tot l’Ajuntament de dalt a baix, remodelant totes les dependencies, posar parquet a terra i gastar milers d’euros en mobiliari? Muntar una tribuna VIP a l’estadi de futbol, que maleïda la falta que feia? O els mes de cent mil euros de les càmeres per al passeig marítim, quan sense circulació per dalt, no feia falta Aquests caldria emprar-los en posar en marxa projectes que aportaren treball i riquesa al nostre benvolgut Vinaros, que tanta falta fa a dia d’avui.
5. Javier Balada, ex alcalde i ex regidor d’Urbanisme ha hagut de sortir al pas dels comentaris de l’ara edil d’infraestructures José Ramón Tàrrega qui va parlar de “preus contradictoris” en el paviment del passeig marítim i de “acords no gaire clars entre tècnics i polítics”.
Ja ens tenen acostumats el Sr Tàrrega i el Sr J B Juan a qualificacions falses i tendencioses quan es refereixen al Sr. Javier Balada. En el paviment del passeig marítim, si que es veritat que el projecte inicial recollia que la meitat del paviment fos de pedra i D¡l’altra meitat de formigó.  Aleshores a l’anterior equip de govern, inclús els mateixos tècnics no els agrada aquesta combinació i varem tots considerar oportú que tot el paviment fos de pedra, la qual cosa com tots hem pogut apreciar una volta finalitzada l’obra ha esta un encert.  Però, aquest canvi no va ser una decisió capritxosa del Sr. Balada, sinó que aquest canvi va ser informat en comissió i legalment aprovat en ple. Per això crec sincerament que les declaracions del Sr Tàrrega han estat desafortunades, perquè el que volien era sembrar el dubte i aconseguir una volta mes la desqualificació del Sr. Javier Balada. Tenen que fer-s’ho mirar, perquè quan alguna cosa funciona i va be, es gracies a la seua bona gestió però quan hi ha algun tema que no els interessa es culpa de I’anterior equip de govern i del Sr. Javier Balada. Ja fa vuit mesos, que en teoria governen, per tan deixen de criticar i de donar les culpes a I’anterior equip de govern i ja és hora de que assumeisquen responsabilitats de govern.
6. Continuant amb el passeig marítim, una de les apostes fortes quan vostès estaven al govern, reiteren l’oposició del seu partit a la nova ordenança d’ocupació de via pública?
Això es totalment fals, ja que els accessos als garatges del passeig al igual que el servei de carrega i descarrega dels bars i dels diferents establiments es podria fer per la via de servei.
7. I respecte als accessos? Molta gent es pregunta com és possible que no es tingués en compte que els veïns tinguessin accés als seus garatges.
Això es totalment fals, ja que els accessos als garatges del passeig al igual que el servei de carrega i descarrega dels bars i dels diferents establiments es podria fer per la via de servei.
8. Continuen afirmant que Soterranyes és viable? La Consellera d’Infraestructures, Isabel Bonig, va declarar que era una “temeritat” la compra de finques en Soterranyes.Com valoren l’acord aconseguit des de l’ajuntament amb el Banc Popular que permetrà l’obertura de la guarderia?
Clar que es viable el polígon de les Soterranyes, a més estem convençuts que la creació d’aquest polígon és una iniciativa industrial bàsica i fonamental, si tenim en compte l’actual futur de la nostra ciutat. El que si que és una temeritat es que una Consellera face aquest tipus de declaracions perquè ella tindria que saber millor que ningú, que per iniciar qualsevol actuació, com la compra de terrenys, tenia que haver un pla especial d’actuació aprovat per la seua Conselleria, cosa que es va complir. Per tant, el que podria fer la Consellera lsabel Boning, es informar-se de la situació abans de fer declaracions. Respecte a la 2ª pregunta que em fa, nosaltres no podem valorar una qüestió que pensem que no és certa, perquè segons els nostres informes, el titular d’aquest PAI, encara és I’empresa Catalana Wagner. Però si que en agradaria la finalització del PAI i que es dones llum verda a I’obertura de la Guarderia.
9.Finalment María Dolores. Va estar vostè al capdavant de la regidoria de cultura i se li ha de reconèixer el seu gran treball, dedicació i tenacitat. Molts van ser els projectes que en aquest moment es van engegar i que sembla continuen (des del PP es va parlar de continuïtat), Com veu ara la gestió de l’àrea de cultura?.
Com be vosté ha dit, fins ara és una continuitat del meu treball, la qual cosa me’n orgulleix perquè això vol dir que es va treballar de valent i que satisfà al nou equip de govern. Però m’agradaria fer un aclariment, a la nova programació de teatre professional. Fins ara, totes les manifestacions culturals a la nostra ciutat, eren totalment gratuïtes. A partir d’aquest nou any per assistir a una obra de teatre professional es tindran que pagar 5 euros, la qual cosa no em pareix bé perquè el Sr. Gandia va comunicar que era necessari fer pagar per pal.liar la greu crisi
econòmica. Aquestes declaracions no són gens afortunades, perquè aquest nou any, el Sr. Gandia té el mateix pressupost per a programació que jo disposava, per tant no entenc perquè es té que gravar la cultura, a dia d’avui. Ara no és hora ni es moment de fer pagar als espectadors, el nou context econòmic no és el més adient per recaptar a no ser per a fins no lucratius.

Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com