Actualitat Política

Noticia en el 7dies

viernes, 7 octubre de 2011 | Categorias: Noticias

El PVI presenta 7 mesures «anticrisi»

El Partit de Vinaros Independent ha presentat aquest mateix matí 7 mesures elaborades des del partit per a lluitar contra la crisi. Aquesta acció del PVI ve a col.lació per la petició formulada en el seu dia pel regidor d’Hisenda, Ernesto Molinos, el qual instava als diferents partits de l’oposició a aportar les seues propostes anticrisi, com ha explicat la portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles Mir.

Algunes de les mesures proposades pels independents passarien per rescatar de la Diputació per a l’any que ve la gestió i cobrament de les contribucions, realitzant la corresponent reorganització del personal existent; concretar de manera «exhaustiva» l’estudi dels impostos, taxes i qualsevol altra contribució que haurà de realitzar la nova empresa de magatzem de gas al nostre municipi, així com estudiar els impostos, taxes i qualsevol altra contribució que hagin de fer grans empreses, incloent en aquest apartat el pagament d’algun tipus de cànon o lloguer a l’Ajuntament, quan alguna d’aquestes empreses estiguen gaudint de locals que siguen propietat de l’Ajuntament o continuar endavant amb el projecte del polígon industrial de les Soterranyes.

Respecte al polígon, des del PVI es demanda també la continuació de la seua urbanització, ja que la consideren «necessària i decisiva per al futur econòmic de la nostra ciutat», per la qual cosa, s’haurien d’aconseguir la localització de noves empreses, el trasllat de les existents i per tant creació de llocs de treball, així com procedir amb el cobrament de la venda dels solars industrials urbanitzats, a la devolució del principal del préstec realitzat al Ministeri d’ lndústria a partir de la propera legislatura, sense cap tipus de problema.

D’altra banda, els independents aposten per realitzar un estudi per tal de «posar en pràctica amb la major rapidesa», una sèrie d’exempcions i bonificacions fiscals dependents de l’Ajuntament, «atractives i potents a les empreses i iniciatives privades d’emprenedors que suposin la creació estable de llocs de treball a la nostra ciutat».

A més, proposen engegar de manera «immediata» tots aquells solars per a l’aprofitament urbanístic adjudicat, i per tant propietat de l’Ajuntament, dins dels PAI’s realitzats o en fase d’execució, per a la realització d’habitatges protegits a un preu super-redu’it, i, finalment, treure’ls a licitació per a l’adjudicació temporal (15 a 25 anys), l’explotació dels parquings propietat de l’Ajuntament de la placa Sant Antoni, C/ Pilar i passeig marítim, evitant d’aquesta manera les despeses de manteniment i gestió, així com el cobrament de la taxa d’estacionament. Tot i així, des del PVI matisen que haurà de fer-se «un estudi minuciós per evitar cap despesa per a l’Ajuntament, així com el manteniment del preu competitiu per al pagament del servei d’aparcament dels usuaris, amb la finalitat de buscar l’equilibri que sigui rendible, per a l’empresa adjudicatària i econòmic i competitiu per a l’usuari».


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com