Actualitat Política

Ponencia sobre la integració paisatgística i mediambiental al poligon industrial de les Soterranyes…

viernes, 15 abril de 2011 | Categorias: Actuaciones, Eventos

…que s’ha fet avui a les 7 de la tarde a l’antiga capella del carrer Santa Rita, a càrrec de Gonzalo Valls Benavides ( co-director del projecte )

«En els darrers anys ha aparegut una nova generació de lleis emanades des directives europees encaminades a considerar els aspectes ambientals i de paisatge com a criteris fonamentals de disseny, que al seu torn, ha d’anar acompanyat dels corresponents processos de participació ciutadana. Encara que aquesta és una afirmació que la majoria subscrivim, la realitat encara predominant és que es dissenya tenint en compte els criteris clàssics d’economia, funcionalitat i bellesa i posteriorment es justifica (en ocasions amb grans esforços d’enginy per «quadrar el cercle») que el projecte respecta com cap el medi ambient i el paisatge. La clau del disseny ha estat el respecte per les escorrenties naturals d’aigua, ja que això condueix directament a una proposta molt més ambiental i integrada en el paisatge que si «desapareixen» canalitzades sota la clàssica malla reticular. Respectar el vessament comporta respectar, fins i tot recuperar, la vegetació més interessant que sol aparèixer en els llits integrant-la en la urbanització. Sumant la cura per les construccions tradicionals de pedra seca del pasturatge de la zona, i l’excel • lent disposició de la propietat (ajuntament Vinaròs) per incorporar nous conceptes, presentem amb aquest article un exemple del nou model buscat al qual futurs desenvolupaments haurien de mirar.»


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com