Actualitat Política

Entrevista a Javier Balada en el Crònica de Vinaròs

martes, 1 febrero de 2011 | Categorias: Campaña, Partido


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com